Сепаратор Coalisator CCB BYPASS

Сепаратор нафтопродуктів з коалесцентним фільтром, вбудованим відстійником та внутрішнім байпасом. Для встановлення в ґрунті.

Клас навантаження D 400 (до 40 тонн).

Застосування:

Для очищення дощових стоків від масляних субстанцій, що випливають з міських зливних пунктів, стоянок, транспортних баз, маневрових майданчиків і аеродромів.

Сепаратор забезпечує ступінь очистки відповідно до ГДК (гранично допустима концентрація) і стандартом EN 858.

Кількість масляних субстанцій на виході складає ≤ 5 мг/л. Це було підтвержено Дослідницьким інститутом будівельних матеріалів, санітарної техніки і сепарації в м. Вюрцбург (LGA) і Варшавським інститутом охорони навколишнього середовища.

Додаткові інструменти:

Пристрій для відбору проб, сигналізація SECURAT®, надставні елементи